BLOG

Książka za $4.91, która przyniosła mi 2198 PLN w jeden dzień!

100 Lekcji, Które Chciałbym Przekazać Sobie, Gdy Miałem 20 Lat!

1,000,000 PLN Sprzedaży w 8 Miesięcy (10 Rzeczy o Rozpoczynaniu Biznesu)